Gwarancja zwrotu

 

 

Gwarancja zwrotu

Na towary zakupione udzielam, zgodnie z ustawą, gwarancji zwrotu

 

Warunki zwrotu:

1.

Produkty zamówione w sklepie internetowym www.cel.sklep.pl możecie Państwo zwrócić (w stanie niezmienionym - zapieczętowanym), odstępując

od umowy, w terminie 10 dni od daty jego otrzymania, zgodnie z ustawą

z 2 marca 2000r. (Dz. U. Z 2000r. nr 2 poz. 271). Artykuły odesłane

w terminie późniejszym nie będą przyjmowane.

2.

Możliwość zwrotu zakupionych artykułów dotyczy towaru, który będzie zwrócony nieużywany, czysty, w oryginalnym opakowaniu i innymi elementami które posiadał on w momencie sprzedaży. Do zwracanego towaru należy także dołączyć dokument potwierdzający sprzedaż tj. fakturę

(w przypadku niespełenia powyższych warunków, produkt zostanie odesłany przesyłką na koszt klienta).

3.

Nie przyjmuję zwrotów przesyłek odesłanych do sklepu za pobraniem (uwaga: prosimy nie mylić z zamówieniami wysyłanymi do Państwa za pobraniem).

4.

Po odstąpieniu od umowy należy odesłać towar na adres sklepu wraz

z dołączonym oświadczeniem o zwrocie towaru i informacją o nr konta bankowego, na który zostaną przesłane pieniądze za zwrócony towar.

Wzór oświadczenia lub na końcu gwarancji zwrotu :

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. 

o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy sprzedaży towaru:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
paragon / fv nr . . . . . . . . . . . . . . . . .
zawartej dnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Proszę o zwrot kwoty. . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) 

na konto nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Podpis konsumenta
. . . . . . . . . . . . . . . . .. .

5.

Sklep gwarantuje w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru po otrzymaniu zwrotu, jednakże koszty dostawy i odesłania towaru pokrywa klient. W przypadku darmowej wysyłki do klienta, kwota zwrotu będzie pomniejszona o koszt wysyłki.

6.

W przypadku, gdy zwrot, reklamacja towaru nie zostanie uznana, np.

z powodu odesłania po upływie 10 dni, braku rachunku, braku pisma reklamacyjnego, zabrudzenia, używania, braku metek lub oryginalnego opakowania, będzie on odesłany na koszt Klienta. Nie odebranie takiej przesyłki przez klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania produktu, chyba że klient pokryje koszty poniesione z tytułu wysłania oraz zwrotu reklamowanego produktu do sklepu.

7.

Zwrot należności za towar następuje przelewem bankowym i rozliczany jest

w terminie 14 dni roboczych od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez sklep (wraz z kompletną dokumentacją).

Sklep www.cel.sklep.pl nie prowadzi zwrotu przelewem pocztowym.

8.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji lub błędnej realizacji zamówienia przez sklep www.cel.sklep.pl zwracana jest Państwu równowartość odesłanego towaru wynikająca z zamówienia poprzez wpłaty na konto bankowe     z kosztami przesyłki.