Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego
i RODO.

www.cel.sklep.pl

 

1.

Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma :

Cel Marcin Roszko 

Adres: 19-400 Olecko
ul. Armii Krajowej 24 B

NIP/VAT: PL 847-128-15-28

Regon : 281351316
Tel: 504 138 777

e-mail: sklep.cel@gmail.com

2.

Zamówienia w sklepie można składać poprzez:

- sklep internetowy

- e-mail: sklep.cel@gmail.com

- tel.: 504 138 777

3.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 

4.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty,

w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5.

Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu

lub (i) adresu e-mail.

Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie

lub / i poprzez e-mail.

Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.

Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani

o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

6.

Produkty których nie mam na stanie są specjalnie oznaczone tj. :

Czas realizacji 14 dni lub brak produktu.

7.

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

8.

Firma Cel Marcin Roszko zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji (patrz punkt 5).

9.

Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone

są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

10.

Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany

przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.

11.

W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający

jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować

tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.

12.

Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (paragon lub fakturę VAT) oraz niezbędne karty gwarancyjne.

W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT

(np. podmioty gospodarcze) prosimy o wcześniejsze przesłanie upoważnienia

do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

13.

Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy gwarancji zgodnej z gwarancją producenta. Produkty firmy RCBS nie zawierają instrukcji obsługi

w języku polskim. 

14.

Należność za zamówiony towar Zamawiający można uregulować

w następujący sposób:

- przy odbiorze przesyłki,

- przelewem (przedpłatą)

Na konto: PKO BP Marcin Roszko

12 1020 4724 0000 3802 0140 2189

19-400 Olecko

ul. Armii Krajowej 24 B

15.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie

niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art.2 ust.1 istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni zgodnie

z art.10 ww ustawy.

Jednocześnie informujemy, że w celu dokonania zwrotu niezbędne jest skontaktowaniesię pod nr telefonu 504 138 777

celem ustalenia warunków zwrotu.

Towar powinien być zwrócony w fabrycznym opakowaniu.

16.

Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie.

17.

W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru.

18.

Przy zamówieniach o wartości powyżej 1000 zł koszt przesyłki pokrywa

firma Cel Marcin Roszko.

Po osiągnięciu wyznaczonego progu otrzymasz stały rabat na kolejne zakupy:

Rabat od 2000 zł - 5%, od 4000 zł - 7% i od 5000 zł - 10%.

( Np.: Przy zakupie za 5000 zł rabat 5% naliczany jest dopiero po przekroczeniu 2000 zł, 7 % po przekroczeniu 4000 zł i 10% po przekroczeniu 5000 zł, czyli do 2000 zł nie przysługuje rabat ).

Sklep internetowy nie nalicza rabatów automatycznie, po złożeniu zamówienia

otrzymasz mail z ostateczną kwotą.

Nie dotyczy optyki,

19.

Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.

20.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 504 138 777

21.

Firma Cel Marcin Roszko zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą

"O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystania.

 

RODO

Od dnia 25 maja 2018 zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych RODO ( RODO jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)., którego celem
jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na ternie UE).

Jako administrator przetwarzamy dane w celach związanych z zawieranymi transakcjami sprzedaży, rozpoznawaniem reklamacji, w tym na potrzeby bieżących kontaktów handlowych, w celach analitycznychi statystycznych,
a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu
lub zrealizowaniu dostawy.
Jeżeli się temu nie sprzeciwisz, możemy je również wykorzystać,
aby skontaktować się z Państwem z prośbą o wyrażenie dobrowolnej zgody
na przedstawienie naszych ofert dotyczących nowych produktów.

Sprzeciw można wyrazić wysyłając maila na adres: sklep.cel@gmail.com

 

Informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Cel Marcin Roszko 19-400 Olecko ul. Armii Krajowej 24B
  NIP: 847-128-15-28 REGON: 281351316 nazwany dalej Administratorem.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,
  w szczególności korzystania z przysługujących Ci praw związanych
  z przetwarzaniem danych osobowych, możesz kontaktować się poprzez adres mailowy: sklep.cel@gmail.com
  lub pisemnie na adres siedziby firmy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych
  jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy, a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na prowadzeniu działań analitycznych w celu poprawy jakości usług, umożliwieniu dochodzenia
  ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania o zgodę niezbędną do przedstawienia Państwu naszej oferty handlowej oraz realizacja obowiązków prawnych wynikającychz przepisów prawa polskiego
  oraz unijnego m.in.z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów
  o rachunkowości.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności
  i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne
  do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazicie Państwo skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.
  Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń
  lub obrony przed takimi roszczeniami.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom,
  w szczególności firmom informatycznym, firmom kurierskim, instytucjom finansowy, biurze rachunkowemu, dostawcom usług prawnych
  i doradczych, firmom świadczącym usługi marketingowe i reklamowe wyłącznie w związku z realizacją naszych celów oraz podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym).
 6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych, uzyskania
  ich kopii od administratora ( zgodnie z danymi adresowymi z pkt. 1
  lub za pośrednictwem adresu e-mail ) oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją.
 7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz,
  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych jest dobrowolne.